Τηλέφωνο: +30 2315-515051 Email: info@3dsolidforms.com

Case Studies

Πλαίσιο τέντας Chris Craft
  • Frame Chris Craft Tent
  • Frame with canvas Chris Craft Tent
  • Tent Chris Craft
  • Drawings of Chris Craft Tent

Πλαίσιο τέντας Chris Craft

Το πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε αποκλειστικά για ένα σκάφος “Chris Craft” στην Κύπρο. Σκοπός του είναι η σκίαση του πίσω τμήματος του σκάφους, όπου κάθονται οι επιβάτες, με τη χρήση μίας τέντας. Το πλαίσιο τοποθετήθηκε στον ήδη υπάρχων σκελετό του σκάφους, κάτι που προϋπέθετε την ακριβή μέτρηση των διαστάσεων και των αποστάσεων των υπαρχόντων σωλήνων.

Αφού έγιναν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις, δημιουργήθηκε το πρώτο σκαρίφημα ώστε να δει και να αποφασίσει ο πελάτης ποιο σχέδιο του αρέσει. Κατόπιν συζητήσεων και αλλαγών προέκυψε το τελικό σχέδιο, το οποίο ήταν ακόμα στο χαρτί.

Βάση αυτού του σκαριφήματος, έγινε η τρισδιάστατη σχεδίαση του πλαισίου στο λογισμικό “Solidworks”, όπου σχεδιάστηκαν μεμονωμένα όλα τα εξαρτήματα και στη συνέχεια συναρμολογήθηκαν. Για τον κάθε σωλήνα δημιουργήθηκαν και τα κατασκευαστικά του σχέδια, στα οποία αναφέρονται όλες οι διαστάσεις καθώς επίσης σε ποια σημεία και πόσο θα καμφθεί ώστε να πάρει την γεωμετρία που χρειάζεται. Τέλος, υπολογίστηκαν οι γεωμετρίες των σωλήνων στις άκρες τους με σκοπό την σωστή τους επαφή με τους σωλήνες στους οποίους θα συγκολληθούν. Έχοντας πλέον όλα τα σχέδια του πλαισίου, έγινε η παραγγελία όλων των εξαρτημάτων, τα οποία κόπηκαν, συγκολλήθηκαν και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στο σκάφος.

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή έγινε σε συνεργασία με τον μηχανικό κ. Κυπραίου Κωνσταντίνο, ο οποίος εδρεύει στην Κύπρο.