Τηλέφωνο: +30 2315-515051 Email: info@3dsolidforms.com

Εταιρεία

Που απευθυνόμαστε
 • Αρχική
 • /
 • Εταιρεία
 • /
 • Που απευθυνόμαστε
 • Που απευθυνόμαστε

  Η 3D Solidforms απευθύνεται στον καθένα από εμάς. Η λογική των τεχνολογιών που διαθέτει είναι η πιο ευέλικτη στον χώρο της παραγωγής. Σε ένα μηχάνημα μπορεί να κατασκευάζεται ταυτόχρονα π.χ. μία μακέτα και ένα κιβώτιο ταχυτήτων. Επίσης, προσφέρει ποικίλες εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται από την μεγαλύτερη βιομηχανική μονάδα μέχρι ένα σχεδιαστή που θέλει να δημιουργήσει κάτι ιδιαίτερο. Για αυτόν το λόγο δεν μπορούν να καταγραφούν όλες οι εφαρμογές. Στη συνέχεια αναφέρονται οι πιο βασικοί τομείς στους οποίους απευθυνόμαστε και οι βασικότερες εφαρμογές που μπορούμε να προσφέρουμε. Ανάλογες εφαρμογές προσφέρονται και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι πως: οτιδήποτε μπορεί να σχεδιαστεί στον υπολογιστή ή να σκαναριστεί μπορούμε να το κατασκευάσουμε!

   

  Βιομηχανία

  Ο κύκλος εργασιών που απαιτούνται έως ότου ένα προϊόν βγει στην παραγωγή έχει πέντε βασικά στάδια. Αρχικά, το προϊόν βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού. Μόλις ολοκληρωθούν τα σχέδια, γίνεται η κατασκευή ενός πρωτοτύπου για να δοκιμαστεί πριν περάσει στη φάση της παραγωγής. Αφού δοκιμαστεί το πρωτότυπο, γίνονται τυχόν διορθώσεις στα αρχικά σχέδια και το προϊόν περνάει στη φάση της παραγωγής. Τέλος, μόλις εξαχθεί από τα κέντρα κατεργασίας γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν λάθη κατά την παραγωγική διαδικασία σε σύγκριση με τα σχέδια. Η εταιρεία είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλα τα προαναφερθέντα στάδια του κύκλου παραγωγής, παρέχοντας στη βιομηχανία υπηρεσίες και προϊόντα στη μέγιστη ποιότητα και σε ανταγωνιστικές τιμές. Αναλυτικότερα, οι παροχές της σε κάθε ένα στάδιο είναι οι ακόλουθες : 

  α. Σχεδιασμός προϊόντων: Με τη χρήση ειδικών λογισμικών και την ανάλογη τεχνογνωσία, σχεδιάζει ένα προϊόν κατά παραγγελία του πελάτη.
  β. Τρισδιάστατη σάρωση προϊόντων για κατασκευή αντιγράφου: Για αντικείμενα τα οποία θέλουν ανακατασκευή, παρέχεται με τη βοήθεια των 3D σαρωτών η δυνατότητα αποτύπωσης της τρισδιάστατης γεωμετρίας τους στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, εξάγονται όλα τα κατασκευαστικά σχέδια που είναι απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία του εκάστοτε αντικειμένου.
  γ. Κατασκευή πρωτοτύπου και τελικών προϊόντων από πλαστικό: Με τη χρήση των μηχανών ταχείας πρωτοτυποποίησης, η εταιρεία είναι σε θέση να κατασκευάσει πλαστικά προϊόντα, γρήγορα, με χαμηλό κόστος και μεγάλη ακρίβεια. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα κατασκευής λειτουργικών διατάξεων απευθείας (π.χ. ένα συναρμολογημένο κιβώτιο ταχυτήτων έτοιμο για δοκιμή). Αυτή είναι μία δυνατότητα που δεν την παρέχει καμία άλλη μέθοδος κατασκευής πρωτοτύπων. Επίσης είναι εξαιρετικά γρήγορες τεχνολογίες. Ένα αντικείμενο ανάλογα με τον όγκο του χρειάζεται το πολύ τρεις (3) μέρες για να κατασκευαστεί.
  δ. Κατασκευή καλουπιώνΜε τη χρήση των μηχανών ταχείας πρωτοτυποποίησης, η εταιρεία είναι σε θέση να κατασκευάσει πλαστικά καλούπια για χύτευση πλαστικού υπό πίεση καθώς επίσης και για χύτευση υλικών χαμηλού σημείου τήξης όπως γύψο, μαρμαρόσκονη κ.ά. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα απευθείας κατασκευής μη μεταλλικών καλουπιών. Έτσι, για μικρή ή μεσαία παραγωγή, είναι πολύ πιο οικονομική λύση.
  ε. Κατασκευή μακετώνΜε τη χρήση των μηχανών ταχείας πρωτοτυποποίησης, η εταιρεία είναι σε θέση να κατασκευάσει μακέτες από πλαστικό ακόμη και έγχρωμες. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής μακετών με λειτουργικά μέρη. Παραδείγματος χάρη, αν η μακέτα είναι κάποιο φράγμα παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής της μακέτας από διαφανές πλαστικό με εξαρτήματα στο εσωτερικό όπως υδροστροβίλους κλπ. τα οποία θα είναι λειτουργικά. Έτσι μπορεί να γίνει προσομοίωση των ροών στο εσωτερικό του φράγματος στην μακέτα.
  στ. Ποιοτικός έλεγχος: Με τη χρήση των τρισδιάστατων σαρωτών μπορεί να αποτυπωθεί ψηφιακά και με εξαιρετική ακρίβεια (0.1mm) η γεωμετρία του παραγόμενου προϊόντος, και στη συνέχεια να συγκριθεί με τα σχέδια για να γίνει έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας.

   

  Αρχαιολογία

  Η αρχαιολογία είναι ένας ευαίσθητος τομέας. Λόγω της σπουδαιότητας των αντικειμένων είναι αδύνατη η επαφή με αυτά για τη συντήρηση, τη μελέτη τους και την ανακατασκευή αντιγράφων τους. Η 3D Solidforms κατέχει την κατάλληλη τεχνολογία για να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση των τρισδιάστατων σαρωτών που διαθέτει, οι οποίοι δεν έρχονται σε επαφή και δε φθείρουν καθόλου το εύρημα, παρέχεται η δυνατότητα των παρακάτω εφαρμογών: 

  α. Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης: Mε τη χρήση των 3D σαρωτών σαρώνονται τα αρχαιολογικά ευρήματα, από όπου προκύπτουν ψηφιακά αρχεία της τρισδιάστατης γεωμετρίας τους. Αυτά στη συνέχεια αρχειοθετούνται σε μία εφαρμογή και δημιουργείται μία ψηφιακή βιβλιοθήκη.
  β. Δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών: Mε τη χρήση των 3D σαρωτών σαρώνονται τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα ψηφιακά αρχεία που προκύπτουν εισάγονται σε ειδικά λογισμικά και σε συνεννόηση με τον πελάτη δημιουργούνται στη συνέχεια διαδραστικές εφαρμογές. Εκεί, ο χρήστης θα μπορεί να περιστρέφει τρισδιάστατα το αντικείμενο και ταυτόχρονα θα ενημερώνεται με κείμενα, videos και εικόνες για το εύρημα.
  γ. Ανακατασκευή πιστών αντιγράφων των ευρημάτων υπό οποιαδήποτε κλίμακα: Με τη χρήση των 3D σαρωτών σαρώνονται τα αρχαιολογικά ευρήματα, από όπου προκύπτουν ψηφιακά αρχεία της τρισδιάστατης γεωμετρίας τους. Αυτά τα αρχεία στέλνονται απευθείας στις μηχανές ταχείας πρωτοτυποποίησης και εξάγεται πιστό αντίγραφο υπό οποιαδήποτε κλίμακα! Ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη επιλέγεται άλλη μηχανή. Π.χ. ανάλογα με το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστεί το αντίγραφο, τις διαστάσεις, την αποτύπωση χρώματος στην επιφάνεια του κλπ.
  δ.

  Εικονική ανασύνθεση ευρημάτων: Mε τη χρήση των 3D σαρωτών σαρώνονται θραύσματα αρχαιολογικών ευρημάτων, από όπου προκύπτουν ψηφιακά αρχεία της τρισδιάστατης γεωμετρίας τους. Στη συνέχεια εισάγονται σε λογισμικό και γίνεται μια ψηφιακή συναρμολόγηση των σπασμένων κομματιών μεταξύ τους.

  ε.

  Κατασκευή ελλείποντος τμήματος ευρήματος: Με τη χρήση των 3D σαρωτών σαρώνεται το εύρημα. Στη συνέχεια, με αντίστροφη μηχανική, εξάγεται από το λογισμικό απευθείας η τρισδιάστατη γεωμετρία του κομματιού που λείπει. Η γεωμετρία κατασκευάζεται σε μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης και το κομμάτι είναι έτοιμο να ενωθεί με το υπόλοιπο εύρημα.

  στ. Κατασκευή ειδικών βάσεων, προθηκών για στήριξη ευρημάτων: Επειδή το κάθε αρχαιολογικό εύρημα έχει ιδιαίτερη γεωμετρία, είναι δύσκολο να κατασκευαστεί η κατάλληλη διάταξη που θα το "φιλοξενήσει". Η 3D Solidforms μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει αυτές τις διατάξεις σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστο κόστος.

   

  Κοσμηματοποιία

  Στον χώρο της κατασκευής κοσμημάτων είναι πλέον απαραίτητη η χρήση μηχανών ταχείας πρωτοτυποποίησης. Μέχρι πρόσφατα, η δημιουργία του κέρινου πρωτοτύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της μήτρας, η οποία είναι απαραίτητη για τη χύτευση μετάλλου στη συνέχεια, γινόταν χειρονακτικά. Έτσι, η διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη δεξιοτεχνία του εκάστοτε τεχνίτη. Η χρήση των μηχανών ταχείας πρωτοτυποποίησης με κερί έδωσαν τη λύση. Κατασκευάζοντας το κέρινο πρωτότυπο σε τρισδιάστατους εκτυπωτές μειώθηκε εντυπωσιακά η ταχύτητα κατασκευής της μήτρας. Επιπρόσθετα, η αυτοματοποίηση της διαδικασίας μέσω Η/Υ και μηχανήματος δίνει πλέον τη δυνατότητα δημιουργίας οποιασδήποτε γεωμετρίας, όσο σύνθετη και αν είναι, και εξαλείφει τον παράγοντα του ανθρώπινου λάθους αυξάνοντας σε υπερθετικό βαθμό την ακρίβεια της παραγωγικής διαδικασίας. Τα μηχανήματα της 3D Solidforms μπορούν να δώσουν τη λύση στις παρακάτω εφαρμογές:

  α. Σχεδιασμός κοσμήματος σε Η/Υ: Με τη χρήση ειδικών λογισμικών σχεδιάζεται το κόσμημα και εξάγονται όλα τα αρχεία που χρειάζονται για να κατασκευαστεί το κόσμημα σε τρισδιάστατο εκτυπωτή ή σε άλλο κέντρο κατεργασίας.
  β. Κατασκευή κέρινου πρωτοτύπουΜε τη χρήση της μηχανής ταχείας πρωτοτυποποίησης κεριού, η εταιρεία είναι σε θέση να κατασκευάσει το κέρινο πρωτότυπο που χρειάζεται για να κατασκευαστεί στη συνέχεια το καλούπι της χύτευσης.
  γ. Κατασκευή κοσμήματοςΣε συνεργασία με χυτήριο μπορεί να γίνει η κατασκευή κοσμημάτων. Υπάρχει η δυνατότητα ο πελάτης να επιλέξει ποια στάδια της κατασκευής προτιμάει. Η 3D Solidforms παρέχει όλα τα στάδια. Είτε από την αρχή και τη φάση του σχεδιασμού, είτε την κατασκευή του κέρινου πρωτοτύπου είτε, και όλη τη διαδικασία από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι την κατασκευή του τελικού κοσμήματος. 
  δ. Κατασκευή αντιγράφου κοσμήματοςΜε τη χρήση των 3D σαρωτών σαρώνεται το κόσμημα το οποίο θα αναπαραχθεί, από όπου προκύπτουν ψηφιακά αρχεία της τρισδιάστατης γεωμετρίας του. Αυτά τα αρχεία στέλνονται απευθείας στη μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης και εξάγεται πιστό αντίγραφο υπό οποιαδήποτε κλίμακα! Στη συνέχεια, το κέρινο πρωτότυπο χυτεύεται και προκύπτει το πιστό αντίγραφο του κοσμήματος.